รับรางวัลประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


เด็กชายสมรักษ์  ชนะทเล นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทดิจิตอล(web site) จากวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์    – See more at: http://sensiri.org/?p=807#sthash.oeCZKChS.dpuf

การตกแต่ง Widgets


การตกแต่ง Widgets นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน เข้าสู่ระบบบล็อก wordpress ของตนเอง แล้วตั้งค่า Widgets ตามรูปค่ะ   อ่านคำอธิบายก่อนปฏิบัติการตั้งค่าค่ะ