แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ม.3


ให้นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน เข้าไปทำแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ที่นี่ค่ะ

http://www.kruwaeo.com/testcom3.html

ทดสอบคอมพิวเตอร์ ม.1


ให้นักเรียนชั้น ม.1 ทุกคน เข้าไปทำแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ที่นี่ค่ะ

http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=10305

รับรางวัลประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


เด็กชายสมรักษ์  ชนะทเล นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทดิจิตอล(web site) จากวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

20130820_113120 20130820_113208 20130820_113341

– See more at: http://sensiri.org/?p=807#sthash.oeCZKChS.dpuf

แบบทดสอบวิชาเทคโนโลยี ชั้น ม.2


นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน ทำแบบทดสอบที่นี่ค่ะ

http://www.kruwaeo.com/testcom2.html