วิทยาการคำนวณ ม.1 เทอม 1


Advertisements

ค่ายหุ่นยนต์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์//www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkruwaeo&layout=standard&show_faces=true&colorscheme=light&width=450&height=80

test-m.1


คลิกทำแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่นี่ค่ะ

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ม.3


ให้นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน เข้าไปทำแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ที่นี่ค่ะ

http://www.kruwaeo.com/testcom3.html

ทดสอบคอมพิวเตอร์ ม.1


ให้นักเรียนชั้น ม.1 ทุกคน เข้าไปทำแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ที่นี่ค่ะ

http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=10305

%d bloggers like this: