เพลง ปล่อย


https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatthaibuddharambrisbane%2Fvideos%2F2209590175757787%2F&show_text=0&width=267

โฆษณา

วิทยาการคำนวณ ม.1 เทอม 1


ค่ายหุ่นยนต์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์//www.facebook.com/plugins/follow?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fkruwaeo&layout=standard&show_faces=true&colorscheme=light&width=450&height=80

test-m.1


คลิกทำแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่นี่ค่ะ

แบบทดสอบคอมพิวเตอร์ ม.3


ให้นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน เข้าไปทำแบบทดสอบวิชาคอมพิวเตอร์ที่นี่ค่ะ

http://www.kruwaeo.com/testcom3.html

%d bloggers like this: