การพัฒนาตนเอง


การพัฒนาตนเอง

1.พัฒนาตนเองในด้านคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจิต

– ศึกษาธรรมะพุทธวจนจากวัดนาป่าพงทุกวัน ที่ http://watnapp.com

– ตั้งใจรักษาศีล 5 อย่างบริบูรณ์

– เจริญอานาปานสติทุกวัน อย่างน้อยวันละ 30 นาที

– แบ่งปันธรรมะให้กับเพื่อนทาง facebook และสร้างบล็อกห้องเรียนพุทธศาสนาออนไลน์ที่ http://waeowalee.wordpress.com

– ดำเนินชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต ทั้งในหน้าที่การงานและส่วนตน ทำให้การเป็นอยู่ไม่เฝือดเคืองพอกินพอใช้ ไม่มีหนี้สิน

189932_513567631995975_492633281_n482197_569470939738977_429036083_n 530538_525501877469217_846298093_n

2. การอบรมพัฒนาตนเอง

Picture6 Picture5

P1130037

จำนวนครั้ง/ชั่วโมง

หัวเรื่อง/หัวข้อ

หน่วยพัฒนา

25-26 มี.ค. 2554

(16 ชั่วโมง)

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรมซอฟท์แวร์ฟรีทดแทนโปรแกรมลิขสิทธิ์ หลักสูตรการสร้างเว็บแอพลิเคชันด้วย Zend Framwork

สพฐ. ร่วมกับมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์

30 มี.ค.-3 เม.ย.2554

(40 ชั่วโมง)

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาองค์ความรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Social Media)

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

4-13 พ.ค. 2554

(80 ชั่วโมง)

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเนื้อหาสาระขึ้นบนเว็บไซต์สหวิชาดอทคอม (www.sahavicha.com)

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

13-17 มิ.ย. 2554

(40 ชั่วโมง)

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (krutubechannel.com)

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

1-3 ก.ย. 2554

(24 ชั่วโมง)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (วิชาเทคโนโลยี)

สพฐ.

17-21 ต.ค. 2554

(40 ชั่วโมง)

อบรมพัฒนาบุคลากรสำหรับบริหารจัดการเครือข่าย (UNINET) หลักสูตร การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครือข่ายเบื้องต้น และ หลักสูตร การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเบื้องต้น ที่ ม.อุบลราชธานี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

16 ธ.ค. 2554

(8 ชั่วโมง)

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบข้อสอบออนไลน์เคลื่อนที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

จ.นครราชสีมา

20-22 ก.พ. 2555

(16 ชั่วโมง)

อบรมการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่ ม.ขอนแก่น

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล

27 ก.พ.-1 มี.ค. 2555

(32 ชั่วโมง)

ประชุมสัมมนาวางกรอบหลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้ Tablet PC

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

23-27 เม.ย. 2555

(40 ชั่วโมง)

ประชุมสัมมนาวิทยากรแกนนำ หลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

7-11 พ.ค. 2555

(40 ชั่วโมง)

อบรมพัฒนาตามหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

10-26 พ.ค. 2555

(51 ชั่วโมง)

อบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ UTQ-2104 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ(ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา)

สพฐ.

6-9 มิ.ย. 2555

(32 ชั่วโมง)

ประชุมสัมมนาวิทยากรแกนนำและฝึกความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

12-15 ก.ค. 2555

(44 ชั่วโมง)

ประชุมปฏิบัติการ การพัฒนาครูเครือข่ายในด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-Net)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) สทศ.

20 ต.ค. 2555

(8 ชั่วโมง)

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนด้วย Microsoft PowerPoint (Advance Level)

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

21 ต.ค. 2555

(8 ชั่วโมง)

อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนด้วย KODU Game Lap

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

12-18 พ.ย. 2555

(70 ชั่วโมง)

สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีศรีตำบล

สพฐ.

18-21 ธ.ค. 2555

(32 ชั่วโมง)

ประชุมสัมมนาวางกรอบหลักสูตรอบรมศึกษานิเทศก์ด้านการประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอน ที่ จ.สุพรรณบุรี

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

6-11 ม.ค.2556

(48 ชั่วโมง)

ประชุมปฏิบัติการจัดทำเอกสารและชุดฝึกอบรมการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ที่ จ.อยุธยา

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

15-19 ก.ค. 2556

(40 ชั่วโมง)

ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อการเรียนการสอนและบรรณาธิการคู่มือและชุดฝึกอบรม ที่ กทม.

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

10-11 ต.ค. 2556

(16 ชั่วโมง)

ศึกษาดูงานสุดยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห์(Language Learning and Thinking Showcase)

กระทรวงศึกษาธิการ

21ครั้ง / 726 ชั่วโมง

Advertisements

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: