การประกอบคอมพิวเตอร์ PC


ให้นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน ดูวีดีโอ การประกอบคอมพิวเตอร์ PC แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่กล่าวถึงในวีดีโอชุดนี้มีอะไรบ้าง
2. อะไรคือสมองของคอมพิวเตอร์
3. วีดีโอชุดนี้สอนการติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้าง

Advertisements

22 Responses

 1. 1.ซีพียู ฮีทซิงค์ การ์ดจอ แรม จอภาพ ฮาร์ดดิส เมนบอร์ด
  เคส pc ไดร์ฟซีดี
  2.cpu
  3.อุปกรณ์ที่ใช่ในการประกอบมีดังนี้
  นำcpuกับเมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์มาวางบนcpuจากนั้นติดตั้งสายพัดลมและติดตั้งเเผ่นเเรมติดตั้งฝาหลังจากนั้นนำเมนบอร์ดมาติดตั้งลงในเคสติดตั้งสายแพรของฟอปปี้ดิสก์ไดร์ฟติดตั้งสายusbติดตั้งserialataติดตั้งการ์ดจอติดตั้งslotติดตั้งฟอปปี้ดิสก์ไดร์ฟติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

 2. 1.cpu พัดลมระบายความร้อน ฮีทซิงค์ หน่วยความจำ
  กราฟฟิกส์การ์ด ฮาร์ดดิส ฟอปปี้ดิส ไลฟ์CDและDVD
  เมนบอด แผนเเรม
  2.cpu
  3.อุปกรณ์ที่ใช่ในการประกอบมีดังนี้
  นำcpuกับเมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์มาวางบนcpuจากนั้นติดตั้งสายพัดลมและติดตั้งเเผ่นเเรมติดตั้งฝาหลังจากนั้นนำเมนบอร์ดมาติดตั้งลงในเคสติดตั้งสายแพรของฟอปปี้ดิสก์ไดร์ฟติดตั้งสายusbติดตั้งserialataติดตั้งการ์ดจอติดตั้งslotติดตั้งฟอปปี้ดิสก์ไดร์ฟติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

 3. 1.ตอบ ram hard disk cpu พัดลมระบายความร้อน การ์ดจอ floppy disk cd/dvd rom เมนบอร์ด
  2.ตอบ CPU
  3ตอบ ram CPU เมนบอร์ด hard disk พัดลมระบายความร้อน การ์ดจอ floppy disk ต่อสายไฟบนเมนบอร์ดต่างๆ

 4. 1 . ซีพียู การ์ดจอ แรม ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ เมนบอร์ด เคส PC ไดรฟ์ซีดี
  2. ซีพียู
  3 .ติดตั้งซีพียูกับเมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์วางบนซีพียู
  ติดตั้งสายพัดลม ติดตั้งแผงแรม ติดตั้งฝาหลัง
  นำเมนบอร์ดติดตั้งเคส ติดตั้งสายแพร่ของฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ ติดตั้งสายยูเอสบี ติดตั้งserial ata ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้งการ์ดบนslot ติดตั้งฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์
  ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

 5. 1. ซีพียู การ์ดจอ แรม ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ ฮีทซิงค์
  เมนบอร์ด เคส PC ไดรฟ์ซีดี
  2. ซีพียู
  3.ติดตั้งซีพียูกับเมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์วางบนซีพียู
  ติดตั้งสายพัดลม ติดตั้งแผงแรม ติดตั้งฝาหลัง
  นำเมนบอร์ดติดตั้งเคส ติดตั้งสายแพร่ของฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ ติดตั้งสายยูเอสบี ติดตั้งserial ata ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้งการ์ดบนslot ติดตั้งฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์
  ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

 6. 1. ซีพียู การ์ดจอ แรม ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ ฮีดซิงค์ เมนบอร์ด เคสPCไดร์ฟดีซี
  2. ซีพียู
  3. ซีพียูกับเมนบอร์ดและนำฮีดซิงค์มาวางบนซีพียูจากนั้นติดตั้งพัดลมและติดตั้งแผ่นแรมติดตั้งฝาหลังจากนั้นนำเมนบอร์ดมาติดตั้งลงในเคสติดตั้งสายแพรของฟอปปิดิดิสก์ไดร์ฟติดตั้งสายยูเอสบี ติดตั้ง Serialata
  ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้งSlot ติดตั้งฟอปปิดิดิสก์ไดร์ฟ ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ

 7. 1.cpu พัดลมระบายความร้อน ฮีทซิงค์ หน่วยความจำ
  กราฟฟิกส์การ์ด ฮาร์ดดิส ฟอปปี้ดิส ไลฟ์CDและDVD
  เมนบอด แผนเเรม
  2.cpu
  3.อุปกรณ์ที่ใช่ในการประกอบมีดังนี้
  นำcpuกับเมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์มาวางบนcpuจากนั้นติดตั้งสายพัดลมและติดตั้งเเผ่นเเรมติดตั้งฝาหลังจากนั้นนำเมนบอร์ดมาติดตั้งลงในเคสติดตั้งสายแพรของฟอปปี้ดิสก์ไดร์ฟติดตั้งสายusbติดตั้งserialataติดตั้งการ์ดจอติดตั้งslotติดตั้งฟอปปี้ดิสก์ไดร์ฟติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

  ด.ญ.รุ่งทิวา ศรีนิลสิทธิ์ ชั้นม.3/1 เลขที่22

 8. 1. ซีพียู การ์ดจอ แรม ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ ฮีทซิงค์
  เมนบอร์ด เคส PC ไดรฟ์ซีดี
  2. ซีพียู
  3.ติดตั้งซีพียูกับเมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์วางบนซีพียู
  ติดตั้งสายพัดลม ติดตั้งแผงแรม ติดตั้งฝาหลัง
  นำเมนบอร์ดติดตั้งเคส ติดตั้งสายแพร่ของฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ ติดตั้งสายยูเอสบี ติดตั้งserial ata ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้งการ์ดบนslot ติดตั้งฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์
  ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

 9. 1.ซีพียู การ์ดจอ แรม ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ ฮิทซิกค์
  เดส pc ไดร์ฟซีดี
  2.ซีพียู
  3.ซีพียูกับแมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์มาวางบนซีพียูจากนั้นติดตั้งสายพัดลม และติดตั้งแผงแรมติดตั้งฝาหลังจากนั้นนำแมนบอร์ดมาติดตั้งลงในเคส ติดตั้งสายแพรของฟลอปปิดิดิสก์ไดร์ฟ ติดตั้งสาย USB ติดตั้ง serialata ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้ง slot ติดตั้ฟลอปปิดิดิสก์ไดร์ฟติดติดตั้ง ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

 10. 1.ตอบ cpu,ฮิตซิ่ง,ฮิตซิ่งทองแดง,แรม,การ์ดจอ,ฮาร์ดดิส,ฟล๊อปปี้ดิสก์
  2.ตอบ cpu
  3.ตอบ ติดตั้ง cpu เข้ากับเม็นบอด,นำฮิตซิ่งลงบนcpu,ติดตั้งพัดลมสายไฟฮิตซิ่ง,ติดตั้งแรม .ติดตั้งเม็นบอด,เชื่อมต่อสายไฟหลัก,สายสัญญาณแสดงสถานะ,ติดตังสาย usb,สายซีเรี้ยว ata,ติดตั้งการ์ดจอ,ติดตัั้ง ไดร์ต่างๆ ฟล๊อปปี้ดิสก์

 11. 1.ซีพียู การ์ดจอ แรม ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ ฮิทซิกค์
  เดส pc ไดร์ฟซีดี
  2.ซีพียู
  3.ซีพียูกับแมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์มาวางบนซีพียูจากนั้นติดตั้งสายพัดลม และติดตั้งแผงแรมติดตั้งฝาหลังจากนั้นนำแมนบอร์ดมาติดตั้งลงในเคส ติดตั้งสายแพรของฟลอปปิดิดิสก์ไดร์ฟ ติดตั้งสาย USB ติดตั้ง serialata ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้ง slot ติดตั้ฟลอปปิดิดิสก์ไดร์ฟติดติดตั้ง ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

 12. 1.CPU การ์ดจอ ฮาร์ดดีด หน่วยความจำ แรม จอภาพ เมนบอร์ด เคส PC ฮีดซิงค์ไดร์ฟดีซี
  2.CPU
  3.นำCPU กับเมนบอร์ดและนำฮีดซิงค์มาวางบน CPU จากนั้นติดตั้งพัดลมและติดตั้งแผ่นแรมติดตั้งฝาหลังจากนั้นนำเมนบอร์ดมาติดตั้งลงในเคสติดตั้งสายแพรของฟอปปีดีดิสก์ไดร์ฟติดตั้งสาย USB ติดตั้ง serialata
  ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้งบน siot ติดตั้งฟลอปปีดิสก์ไดร์ฟ ติดตั้งฮาร์ดดีส เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ ต่างๆ

  เด็กหญิงดวงกมล แสงนพคุณ ชั้น 3/1 เลขที่ 24

 13. 1. ซีพียู การ์ดจอ ฮีทซิงค์ แรม ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ เมนบอร์ด เคส ไดรฟ์ซีดี
  2. ซีพียู
  3.ติดตั้งซีพียูกับเมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์วางบนซีพียู
  ติดตั้งสายพัดลม ติดตั้งแผงแรม ติดตั้งฝาหลัง
  นำเมนบอร์ดติดตั้งเคส ติดตั้งสายแพร่ของฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ ติดตั้งสายยูเอสบี ติดตั้งserial ata ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้งการ์ดบนslot ติดตั้งฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์
  ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

 14. 1. ซีพียู การ์ดจอ แรม ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ ฮีทซิงค์
  เมนบอร์ด เคส PC ไดรฟ์ซีดี
  2. ซีพียู
  3.ติดตั้งซีพียูกับเมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์วางบนซีพียู
  ติดตั้งสายพัดลม ติดตั้งแผงแรม ติดตั้งฝาหลัง
  นำเมนบอร์ดติดตั้งเคส ติดตั้งสายแพร่ของฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ ติดตั้งสายยูเอสบี ติดตั้งserial ata ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้งการ์ดบนslot ติดตั้งฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์
  ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

  เด็กหญิงภานุมาศ ขุนทวี ม.3/1 เลขที่ 21

 15. 1.ซีพียู การ์ดจอ แรม ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ ฮิทซิกค์
  เดส pc ไดร์ฟซีดี
  2.ซีพียู
  3.ซีพียูกับแมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์มาวางบนซีพียูจากนั้นติดตั้งสายพัดลม และติดตั้งแผงแรมติดตั้งฝาหลังจากนั้นนำแมนบอร์ดมาติดตั้งลงในเคส ติดตั้งสายแพรของฟลอปปิดิดิสก์ไดร์ฟ ติดตั้งสาย USB ติดตั้ง serialata ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้ง slot ติดตั้ฟลอปปิดิดิสก์ไดร์ฟติดติดตั้ง ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

 16. 1. ซีพียู การ์ดจอ แรม ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ ฮีดซิงค์ เมนบอร์ด เคสPCไดร์ฟดีซี
  2. ซีพียู
  3. ซีพียูกับเมนบอร์ดและนำฮีดซิงค์มาวางบนซีพียูจากนั้นติดตั้งพัดลมและติดตั้งแผ่นแรมติดตั้งฝาหลังจากนั้นนำเมนบอร์ดมาติดตั้งลงในเคสติดตั้งสายแพรของฟอปปิดิดิสก์ไดร์ฟติดตั้งสายยูเอสบี ติดตั้ง Serialata
  ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้งSlot ติดตั้งฟอปปิดิดิสก์ไดร์ฟ ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ

 17. 1.ซีพียู ฮีทซิงค์ การ์ดจอ แรม ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ เมนบอร์ด เคส PC ไดร์ฟซีดี
  2.ซีพียู
  3.ซีพียูกับเมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์มาวางบนซีพียูจากนั้นติดตั้งสายพัดลมและติดตั้งแผงแรมติดตั้งฝาหลังจากนั้นนำเมนบอร์ดมาติดตั้งลงในเคสติดตั้งสายแพรของฟอปปิดิดิสก์ไดร์ฟติดตั้งสายยูุเอสบี ติดตั้งserial ata ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้งslot ติดตั้งฟอปปิดิดิสก์ไดร์ฟ ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

 18. 1.ตอบ cpu,ฮิตซิ่ง,ฮิตซิ่งทองแดง,แรม,การ์ดจอ,ฮาร์ดดิส,ฟล๊อปปี้ดิสก์
  2.ตอบ cpu
  3.ตอบ ติดตั้ง cpu เข้ากับเม็นบอด,นำฮิตซิ่งวางลงบนcpu,ติดตั้งพัดลมสายไฟฮิตซิ่ง,ติดตั้งแรม .ติดตั้งเม็นบอด,เชื่อมต่อสายไฟหลัก,สายสัญญาณแสดงสถานะ,ติดตังสาย usb,สายซีเรี้ยว ata,ติดตั้งการ์ดจอ,ติดตัั้ง ไดร์ต่างๆ ฟล๊อปปี้ดิสก์

 19. 1.ซีพียู ฮีทซิงค์ การ์ดจอ แรม จอภาพ ฮาร์ดดิส เมนบอร์ด
  เคส pc ไดร์ฟซีดี
  2.ซีพียู
  3.ซีพียูกับเมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์วางบนซีพียูติดตั้งสายพัดลมติดตั้งแผงแรมติดตั้งฝาหลังจากนั้นนำเมนบอร์ดมาติดตั้งลงในเคสติดตั้งสายแพรของฟลอปปีดิสก์ไดร์ฟติดตั้งสายยูเอสบี ติดตั้งserial ata ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้งslot ติดตั้งฟลอปปีดิสก์ไดร์ฟ ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

  เด็กหญิง ชไมพร อินรอด ชั้นม.3/1 เลขที่ 14

 20. 1. ซีพียู การ์ดจอ แรม ฮาร์ดดิสก์ จอภาพ ฮีทซิงค์
  เมนบอร์ด เคส PC ไดรฟ์ซีดี
  2. ซีพียู
  3.ติดตั้งซีพียูกับเมนบอร์ดและนำฮีทซิงค์วางบนซีพียู
  ติดตั้งสายพัดลม ติดตั้งแผงแรม ติดตั้งฝาหลัง
  นำเมนบอร์ดติดตั้งเคส ติดตั้งสายแพร่ของฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์ ติดตั้งสายยูเอสบี ติดตั้งserial ata ติดตั้งการ์ดจอ ติดตั้งการ์ดบนslot ติดตั้งฟลอปปีดิสก์ไดรฟ์
  ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เชื่อมต่อสายอุปกรณ์ต่างๆ

  เด็กหญิง ขวัญฤดี รินทะนา ม.3/1 เลขที่ 17

 21. 1.cpu ฮาร์ดดิส พัดลมละบายความร้อน ฮีดซิง หน่วยความจำหรือแรม การ์ดจอ เมนบอร์ด กราฟฟิกการ์ด ฟรอบปิดิส ไลต์

  2.CPU

  3.การติดตั้งซีพียู ติดตั้งสายไฟพัดลมฮีดซิงค์ การติดตั้งแรม การติดตั้งเมนบอร์ด ติดตั้งสายแพร์ ติดตั้งสายซีพียุ ติดตั้งซีเรียว ATA ติดตั้งการ์ดจอ การติดตั้งไลต์ต่างๆ

 22. ให้นักเรียนชั้น ม.3 ทุกคน ดูวีดีโอ การประกอบคอมพิวเตอร์ PC แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่กล่าวถึงในวีดีโอชุดนี้มีอะไรบ้าง
  2. อะไรคือสมองของคอมพิวเตอร์
  3. วีดีโอชุดนี้สอนการติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้าง

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: