เรื่องการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น


เรื่องการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ศึกษาบทเรียนให้เข้าใจ

3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

เข้าสู่บทเรียนคลิกที่นี่ค่ะAdvertisements

27 Responses

 1. ก่อนสอบ13
  หลังสอบ15

 2. ก่อนสอบ 10
  หลังสอบ 15

 3. ก่อนสอบได้4
  หลังสอบได้7

 4. ก่อนเรียนได้ 6 คะแแนน
  หลังเรียนได้ 7คะแนน

 5. ก่อนเรียน 4
  หลังเรียน 7

 6. ก่อนเรียนได้ 6 คะแนน
  หลังเรียนได้ 7คะแนน

 7. ก่อนเรียน 5 คะแนน
  หลังเรียน 7 คะแนน

 8. ก่อนเรียน 7 คะแนน
  หลังเรียน 7 คะแนน

 9. ก่อนเรียนได้ 6 คะแนน
  หลังเรียนได้ 7 คะแนน

 10. ก่อนเรียนได้ 6 คะแนน
  หลังเรียนได้ 7 คะแนน

 11. ก่อนเรียน 6 คะแนน
  หลังเรียน 7 คะแนน

 12. เรื่องการใช้บริการ WWW
  ก่อนเรียนได้ 8 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 13. ก่อนเรียนได้ 6 คะแนน หลังเรียนได้ 7 คะแนน

 14. ก่อนเรียนได้ 6 คะแนน
  หลังเรียนได้ 5คะแนน

 15. ก่อนเรียน 7 คะเเนน
  หลังเรียน 7 คะเเนน

 16. เรื่อง Internet เบื้องต้น
  ก่อนเรียนได้ 5 คะแแนน
  หลังเรียนได้ 7 คะแนน

 17. ก่อนเรียนได้5คะแนน
  หลังเรียนได้7คะแนน
  คร้าา

 18. ก่อนเรียนได้ 5 คะแนน
  หลังเรียนได้ 7 คะแนน

 19. ก่อนเรียนได้ 7 คะแนน
  หลังเรียนได้ 5คะแนน

 20. ก่อนเรียนได้ 6 คะเเนน
  หลังเรียนได้ 7 คะเเนน

 21. ก่อนเรียนได้ 7 คะแนน
  หลังเรียนได้ 7 คะแนน

 22. ก่อนเรียนได้ 6
  หลังเรียนได้ 7

 23. ก่อนเรียนได้ 7
  หลังเรียนได้ 7

 24. ก่อนเรียนได้ 6 คะแแนน
  หลังเรียนได้ 7คะแนน

 25. ทำแบบทดสอบก่อนเรียนได้ 7 คะแนน
  ทำแบบทดสอบหลังเรียนได้ 6 คะแนน

 26. ก่อนเรียนได้ 7 คะแนน
  หลังเรียนได้ 7 คะแนน

 27. ก่อนเรียนได้ 7 คะแนน
  หลังเรียนได้ 7 คะแนน

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: