การใช้บริการ WWW


การใช้บริการ WWW

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ศึกษาบทเรียนให้เข้าใจ

3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

เข้าสู่บทเรียนคลิกที่นี่ค่ะAdvertisements

About kruwaeo

E-learning computer บทเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

Posted on 05/01/2011, in เรื่องน่ารู้. Bookmark the permalink. 29 ความเห็น.

 1. ศิราณี กาลวิไล ม.3/1 เลขที่ 15

  ก่อนเรียนได้ 7 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 2. มงคล ริ้วลายเงิน

  ก่อนเรียนได้ 8 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 3. แคทรียา ชัยสนาม

  ก่อนเรียนได้ 10 คะแนน หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 4. อรทัย ปานทอง ม.3/1 เลขที่ 9

  ก่อนเรียนได้ 10 หลังเรียนได้ 10

 5. ขวัญฤดี รินทะนา ม.3/1

  ก่อนเรียนได้ 5 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 6. ก่อนเรียนได้ 9 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

  ม.3/1

 7. ก่อนเรียนได้ 9 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 8. เด็กหญิงชไมพร อินรอด

  ก่อนเรียนได้5
  หลังเรียนได้10

 9. ก่อนเรียนได้ 9 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 10. ก่อนเรียนได้ 9
  หลังเรียนได้ 10

 11. ก่อนเรียนได้ 9 คะแนน
  หลังเรียน 10 คะแนน

 12. วุฒินันท์โขงรัมย์

  ก่อนเรียนได้ 6 คะแนน หลังเรียนได้ 7 คะแนน

 13. สุธิดี กรุมรัมย์

  ก่่อนเรียน 7 คะแนน
  หลังเรียน 10 คะแนน

 14. วิภารัตน์ เรืองไพศาล ม.3/2

  ก่อนเรียน 7 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

  คร้าา

 15. ไกรวิทย์ เชื้อปรุ

  ก่อนเรียนได้ 9 คะเนน
  หลังเรียน ได้ 10 คะเนน

 16. กรรณิกา เกาะรัมย์ ม.3/2

  ก่อนเรียนได้ 8 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 17. เด็กชาย มารุจ มานรัมย์

  ก่อนเรียน 9 คะแนน
  หลังเรียน 10 คะแนน

 18. ก่อนเรียนได้ 8
  หลังเรียนได้ 10

 19. สุรัช จิตรหาญ

  ก่อนเรียนได้ 7 คะแนน
  หลังเรียนได้ 8 คะแนน

 20. สุทธฺรักษ์ สมหมาย

  ก่อนเรียน 7 คะเเนน
  หลังเรียน 7 คะเเน

 21. ก่อนเรียนได้ 8 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 22. ก่อนเรียนได้ 8
  หลังเรียนได้ 10

 23. ปิยะพัฒน์ ขิวารัมย์

  ก่อนเรียน 7 คะแนน
  หลังเรียน 7 คะเเนน

 24. สุกัญญา คะเลรัมย์

  ก่อนเรียนได้ 5 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 25. ชาลินี คะริบรัมย์

  ก่นเรียนได้ 8 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 26. สุวนันท์ คุดรัมย์ 3/2

  ก่อนเรียน 6คะเเนน
  หลังเรียน 10คะเเนน

 27. แพรวา จุฬามณี

  ก่อนเรียนได้ 8 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 28. ศุภลักษณ์ หนองแฝก ม.3/2

  ก่อนเรียนได้ 9 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

 29. สุธาสินี อุตมะ

  ก่อนเรียนได้ 9 คะแนน
  หลังเรียนได้ 10 คะแนน

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: