การใช้บริการ WWW


การใช้บริการ WWW

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ศึกษาบทเรียนให้เข้าใจ

3. ทำแบบทดสอบหลังเรียน

เข้าสู่บทเรียนคลิกที่นี่ค่ะ29 คิดบน “การใช้บริการ WWW

  1. ก่อนเรียนได้ 7 คะแนน
    หลังเรียนได้ 10 คะแนน

  2. ก่อนเรียน 7 คะแนน
    หลังเรียนได้ 10 คะแนน

    คร้าา

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s