บทความธรรมะ


ให้นักเรียนชั้น ม.3/2 อ่านบทความในภาพ แล้วสรุปความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอ่าน พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

บทความธรรมะ

Advertisements

About kruwaeo

E-learning computer บทเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

Posted on 31/05/2011, in เรื่องน่ารู้. Bookmark the permalink. 24 ความเห็น.

 1. ธนดล ทับอุดม ม.3/2 เลขที่3

  หน้านอก บอกถึงความงดงามในตัวเรา หน้าในบอกถึงจิตใจที่งดงาม และความดี หน้าที่บอกถึง ความสามารถในตัวเราและความเอาใจใส่ต่องาน หน้านอก บอกถึง แต่งเติมตนเองให้พอประมาณ หน้าในและหน้าที่ แต่งให้มากๆ บอกถึงการทำจิตใจที่งดงามและความสามารถในตนเองให้มากๆ

 2. เด็กชาย วิเชียร แต้มโคกสูง

  หน้านอก คือ รูปร่างการแต่งกาย หน้าในคือ จิตใจของคน หน้าที่ คือ การกระทำ เพราะ ดูคนไม่ใช่ดูแต่ภายนอกอย่างเดียว แต่สำคัญอยู่ทีี่ว่า ภายในเค้าเป็นยังไง

  เพราะเราเป็นนักเรียน
  ควรตั้งใจเรียนก่อนครับผม

 3. อนุวัฒน์ จุติประโคน

  หน้านอก=ร่างกาย หน้าใน=จิตใจ หน้าที่=พฤติกรรม
  เราควรให้ควาสำคัญกับทุกๆหน้า เพราะ

  ดูคนไม่ใช่ดูแต่ภายนอกอย่างเดียว แต่สำคัญอยู่ทีี่ว่า ภายในเค้าเป็นยังไง

 4. วาสิทธิ์ฐี ทวันเวทย์

  หน้านอกร่างกาย หน้าในจิตใจ หน้าที่พฤติกรรมควรให้ ความสำคัญกับ ทุกๆหน้ากับหน้าในและหน้าที่มากที่สุด

 5. ด.ญสุนิสา สนองหงอก

  หน้านอกคือรูปร่างภายนอก

  หน้าในคือจิตใจที่ดีงามหน้าที่คือการรับผิดชอบ เเละหน้าที่ของตนเอง ควรให้ความสําคัญในหน้าที่

 6. ชินณรงค์ แสนโคตร ม.3/2 เลขที่18

  หน้านอกคือรูปร่าง หน้าในนิสัย หน้าที่คือพฤติกรรม
  เราควรให้ความสำคัญหน้าในและหน้าที่

 7. กุลสตรี ศิลารัมย์

  หน้านอกคือรูปร่าง หน้าตา
  หน้าในคือจิตใจและความดี
  หน้าที่คือพฤติกรรม เราควรให้ความสำคัญแต่ละหน้า

 8. ด.ช.ภานุกร คะเลรัมย์

  หน้านอกบอกที่รุปร่างหน้าตาครับหน้าในบอกความดีและจิตใจหน้าที่คือบอกความสามารถหน้าที่คือการแสดงความสามารถที่มีอยู่ฉะนั้นเราให้ความสำคัญ2อย่างนี้คือน้าในและหน้าที่ล้วนสองอย่างนี้ก้อทำให้เรามีความสุขได้ครับ

 9. เด็กชาย วิเชียร แต้มโคกสูง

  จากบทความนี้ หน้านอกคืออะไร หน้าในคืออะไร หน้าที่คืออะไร เราควรให้ความสำคัญกับหน้าไหนมากที่สุด

 10. ด.ช.ธันวา มิดแสง

  เป็นบทความที่ดีมาก บอกถึงการแต่งตัวภายนอกที่ไม่จำเป็นต้องมาก แต่การแต่งภายในที่ควรทำให้มากคือความดี

 11. นิมล ยืนยง ม.3/2 เลขที่2

  หน้านอก=ร่างกาย หน้าใน=จิตใจ หน้าที่=พฤติกรรม
  เราควรให้ความสำคัญกับหน้าในและหน้าที่มากที่สุด เพราะ มันหมายถึง จิตใจนิสัยและการกระทำของคนเราของคนเรา

 12. เมธี ชัยศรีบุรี

  หน้านอกคือรูปร่าง หน้าในนิสัย หน้าที่คือพฤติกรรม
  เราควรให้ความสำคัญหน้าในและหน้าที่

 13. เด็กชาย คีรี ไชยโย

  หน้านอกคือใบหน้าที่บอกความงามของแต่ละคน
  หน้าในคือจิตใจที่บ่งบอกถึงความดี
  หน้าที่คือพฤติกรรมของแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบ
  ควรให้ความสำคัญในเรื่องหน้าที่ เพราะเราเป็นนักเรียนครับผม

 14. สุพรรณษา มะหะรัมย์

  หน้านอกบอกให้รู้ถึงรูปร่าง และพฤติกรรม หน้าในบอกถึงการทำความดี
  หน้าที่บอกถึงความสามารถ เราควรทำแต่ละหน้าที่ให้ดีถ้าเราทำแต่ละหน้าที่ให้ดีเราก็จะมีความสุข

 15. อรวรรณ แซ่ซิ่ม

  หน้านอกคือร่างกาย หน้าในคือจิตใจ หน้าที่คือพฤติกรรม ควรให้ความสำคัญกับทุกๆหน้า

 16. ฐิตาพร สุขเสน ม.3/2 เลขที่1

  หน้านอกคือร่างกายใบหน้า
  หน้าในคืจิตใจ
  หน้าที่คือพฤติกรรม
  ควรให้ความสำคัญกับทุกด้านทำให้เรารู้จักรการประมาณตนและทำให้เรามีสติรอบคอบและทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ

 17. ยุภารัตน์ ทบเทิบ

  หน้านอก บอกถึงความงดงามในตัวเรา หน้าในบอกถึงจิตใจที่งดงาม และความดี หน้าที่บอกถึง ความสามารถในตัวเราและความเอาใจใส่ต่องาน หน้านอก บอกถึง แต่งเติมตนเองให้พอประมาณ หน้าในและหน้าที่ แต่งให้มากๆ บอกถึงการทำจิตใจที่งดงามและความสามารถในตนเองให้มากๆ

 18. กาญจนาพร ชัยสนาม ม.3/2 เลขที่1

  หน้านอกคือร่างกายใบหน้า
  หน้าในคืจิตใจ
  หน้าที่คือพฤติกรรม
  ควรให้ความสำคัญกับทุกๆๆด้านค่ะ

 19. วรรณภา คะรุรัมย์ ม.3/2 เลขที่21

  หน้านอก คือ รูปร่างการแต่งกาย หน้าในคือ จิตใจของคน หน้าที่ คือ การกระทำ หรือ พฤติกรรมของคนเรา เราควรให้ความสำคัญกับหน้าในและหน้าที่มากที่สุด เพราะ มันหมายถึง จิตใจนิสัยและการกระทำของคนเราของคนเรา

 20. กันตนา บัวแสง

  ทำให้เรารู้จักรการประมาณตน หน้านอก คือ รูปร่างลักษณะภายนอกของเรา หน้าใน คือ จิตใจของเรา หน้าที่ พฤติกรรมของเรา และทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ

 21. สุดารัตน์ สุวรรณภูมิ ม.3/2 เลขที่13

  หน้านอกคือใบหน้าที่บอกความงามของแต่ละคน
  หน้าในคือจิตใจที่บ่งบอกถึงความดี
  หน้าที่คือพฤติกรรมของแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบ
  ควรให้ความสำคัญในเรื่องหน้าที่ เพราะเราเป็นนักเรียน
  ควรตั้งใจเรียนก่อนค่ะ

 22. ธนันธร ศรีลาวงษ์ ม.3/2

  หน้านอก=ร่างกาย หน้าใน=จิตใจ หน้าที่=พฤติกรรม ควรให้ ความสำคัญกับ ทุกๆหน้า เพราะ ดูคนไม่ใช่ดูแต่ภายนอกอย่างเดียว แต่สำคัญอยู่ทีี่ว่า ภายในเค้าเป็นยังไง

 23. ยุภาวี จันทวี

  ทำให้เรารู้จักรการประมาณตนและทำให้เรามีสติรอบคอบและทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ

 24. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
  จากบทความนี้ หน้านอกคืออะไร หน้าในคืออะไร หน้าที่คืออะไร เราควรให้ความสำคัญกับหน้าไหนมากที่สุด

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: