บทความธรรมะ


ให้นักเรียนชั้น ม.3/2 อ่านบทความในภาพ แล้วสรุปความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการอ่าน พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

บทความธรรมะ

Advertisements

24 Responses

 1. หน้านอก บอกถึงความงดงามในตัวเรา หน้าในบอกถึงจิตใจที่งดงาม และความดี หน้าที่บอกถึง ความสามารถในตัวเราและความเอาใจใส่ต่องาน หน้านอก บอกถึง แต่งเติมตนเองให้พอประมาณ หน้าในและหน้าที่ แต่งให้มากๆ บอกถึงการทำจิตใจที่งดงามและความสามารถในตนเองให้มากๆ

 2. หน้านอก คือ รูปร่างการแต่งกาย หน้าในคือ จิตใจของคน หน้าที่ คือ การกระทำ เพราะ ดูคนไม่ใช่ดูแต่ภายนอกอย่างเดียว แต่สำคัญอยู่ทีี่ว่า ภายในเค้าเป็นยังไง

  เพราะเราเป็นนักเรียน
  ควรตั้งใจเรียนก่อนครับผม

 3. หน้านอก=ร่างกาย หน้าใน=จิตใจ หน้าที่=พฤติกรรม
  เราควรให้ควาสำคัญกับทุกๆหน้า เพราะ

  ดูคนไม่ใช่ดูแต่ภายนอกอย่างเดียว แต่สำคัญอยู่ทีี่ว่า ภายในเค้าเป็นยังไง

 4. หน้านอกร่างกาย หน้าในจิตใจ หน้าที่พฤติกรรมควรให้ ความสำคัญกับ ทุกๆหน้ากับหน้าในและหน้าที่มากที่สุด

 5. หน้านอกคือรูปร่างภายนอก

  หน้าในคือจิตใจที่ดีงามหน้าที่คือการรับผิดชอบ เเละหน้าที่ของตนเอง ควรให้ความสําคัญในหน้าที่

 6. หน้านอกคือรูปร่าง หน้าในนิสัย หน้าที่คือพฤติกรรม
  เราควรให้ความสำคัญหน้าในและหน้าที่

 7. หน้านอกคือรูปร่าง หน้าตา
  หน้าในคือจิตใจและความดี
  หน้าที่คือพฤติกรรม เราควรให้ความสำคัญแต่ละหน้า

 8. หน้านอกบอกที่รุปร่างหน้าตาครับหน้าในบอกความดีและจิตใจหน้าที่คือบอกความสามารถหน้าที่คือการแสดงความสามารถที่มีอยู่ฉะนั้นเราให้ความสำคัญ2อย่างนี้คือน้าในและหน้าที่ล้วนสองอย่างนี้ก้อทำให้เรามีความสุขได้ครับ

 9. จากบทความนี้ หน้านอกคืออะไร หน้าในคืออะไร หน้าที่คืออะไร เราควรให้ความสำคัญกับหน้าไหนมากที่สุด

 10. เป็นบทความที่ดีมาก บอกถึงการแต่งตัวภายนอกที่ไม่จำเป็นต้องมาก แต่การแต่งภายในที่ควรทำให้มากคือความดี

 11. หน้านอก=ร่างกาย หน้าใน=จิตใจ หน้าที่=พฤติกรรม
  เราควรให้ความสำคัญกับหน้าในและหน้าที่มากที่สุด เพราะ มันหมายถึง จิตใจนิสัยและการกระทำของคนเราของคนเรา

 12. หน้านอกคือรูปร่าง หน้าในนิสัย หน้าที่คือพฤติกรรม
  เราควรให้ความสำคัญหน้าในและหน้าที่

 13. หน้านอกคือใบหน้าที่บอกความงามของแต่ละคน
  หน้าในคือจิตใจที่บ่งบอกถึงความดี
  หน้าที่คือพฤติกรรมของแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบ
  ควรให้ความสำคัญในเรื่องหน้าที่ เพราะเราเป็นนักเรียนครับผม

 14. หน้านอกบอกให้รู้ถึงรูปร่าง และพฤติกรรม หน้าในบอกถึงการทำความดี
  หน้าที่บอกถึงความสามารถ เราควรทำแต่ละหน้าที่ให้ดีถ้าเราทำแต่ละหน้าที่ให้ดีเราก็จะมีความสุข

 15. หน้านอกคือร่างกาย หน้าในคือจิตใจ หน้าที่คือพฤติกรรม ควรให้ความสำคัญกับทุกๆหน้า

 16. หน้านอกคือร่างกายใบหน้า
  หน้าในคืจิตใจ
  หน้าที่คือพฤติกรรม
  ควรให้ความสำคัญกับทุกด้านทำให้เรารู้จักรการประมาณตนและทำให้เรามีสติรอบคอบและทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ

 17. หน้านอก บอกถึงความงดงามในตัวเรา หน้าในบอกถึงจิตใจที่งดงาม และความดี หน้าที่บอกถึง ความสามารถในตัวเราและความเอาใจใส่ต่องาน หน้านอก บอกถึง แต่งเติมตนเองให้พอประมาณ หน้าในและหน้าที่ แต่งให้มากๆ บอกถึงการทำจิตใจที่งดงามและความสามารถในตนเองให้มากๆ

 18. หน้านอกคือร่างกายใบหน้า
  หน้าในคืจิตใจ
  หน้าที่คือพฤติกรรม
  ควรให้ความสำคัญกับทุกๆๆด้านค่ะ

 19. หน้านอก คือ รูปร่างการแต่งกาย หน้าในคือ จิตใจของคน หน้าที่ คือ การกระทำ หรือ พฤติกรรมของคนเรา เราควรให้ความสำคัญกับหน้าในและหน้าที่มากที่สุด เพราะ มันหมายถึง จิตใจนิสัยและการกระทำของคนเราของคนเรา

 20. ทำให้เรารู้จักรการประมาณตน หน้านอก คือ รูปร่างลักษณะภายนอกของเรา หน้าใน คือ จิตใจของเรา หน้าที่ พฤติกรรมของเรา และทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ

 21. หน้านอกคือใบหน้าที่บอกความงามของแต่ละคน
  หน้าในคือจิตใจที่บ่งบอกถึงความดี
  หน้าที่คือพฤติกรรมของแต่ละคนที่ต้องรับผิดชอบ
  ควรให้ความสำคัญในเรื่องหน้าที่ เพราะเราเป็นนักเรียน
  ควรตั้งใจเรียนก่อนค่ะ

 22. หน้านอก=ร่างกาย หน้าใน=จิตใจ หน้าที่=พฤติกรรม ควรให้ ความสำคัญกับ ทุกๆหน้า เพราะ ดูคนไม่ใช่ดูแต่ภายนอกอย่างเดียว แต่สำคัญอยู่ทีี่ว่า ภายในเค้าเป็นยังไง

 23. ทำให้เรารู้จักรการประมาณตนและทำให้เรามีสติรอบคอบและทำให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำ

 24. ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้
  จากบทความนี้ หน้านอกคืออะไร หน้าในคืออะไร หน้าที่คืออะไร เราควรให้ความสำคัญกับหน้าไหนมากที่สุด

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: