นิทานธรรม(ทำ) ตอน (25) สูตรการเรียนเก่ง


ให้นักเรียนชั้น ม.3/2 ฟังนิทานธรรมะ ตอน สูตรการเรียนเก่ง แล้วสรุปความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการฟัง พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

Advertisements

About kruwaeo

E-learning computer บทเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

Posted on 03/06/2011, in เรื่องน่ารู้. Bookmark the permalink. 24 ความเห็น.

 1. ยุภารัตน์ ทบเทิบ

  จากเรื่อง ฟังแล้วทําให้เราคิดได้มากขึ้นเเล้วยังทําให้สมองคิดได้มากดีกว่าที่เราจะปล่อยให้สมองของเราว่างเปล่าแล้วเราจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย แล้วเราจะเป็นคนที่เรียนเก่ง

 2. วาสิทธิ์ฐี ทวันเวทย์

  จากที่ได้ฟังพระอาจารย์บอกการเรียนเก่งทั้ง5ข้อแล้วดิฉันอยากที่จะใช้สมองมากกว่าที่จะได้เครื่องคิดเลขเพราะการที่รู้แต่ผลลัพธ์ไม่รู้วิธีการนั้นอาจทำให้คนเรามักงายเกินไปและไม่รู้วิธีการที่ถูกต้อง

 3. ด.ชเมธี ชัยศรีบุรี

  การเรียนเป็นการจำที่ดีเป็นหลักสูตรการเรียนเก่งที่ดีมากแล้วนำกลับไปทบทวนในบทเรียน

 4. อรวรรณ แซ่ซิ่ม

  1 อ่านให้มาก ฟังให้มาก
  2 จดเฉพาะสาระสำคัญ
  3 ท่องให้คล่องปาก
  4 คิดให้แจ่มแจ้ง
  5 นำใช้ในชีวตประจำวัน

 5. อดิศักดิ์ จงรัมย์ ชั้นม.3/2เลขที่14

  สูตรเรียนเก่ง
  1 อ่านให้มากฟังให้มาก
  2 เลือกจำสาระสำคัญ
  3 ท่องให้คล่องปาก
  4 คิดให้แจ่มแจ้ง
  5 นำมาปฏิบัติ

 6. วรรณภา คะรุรัมย์ ม.3/2 เลขที่21

  การที่เราอยากเรียนเก่งเราต้อง คิดด้วยตัวเองต้องทำทุกอย่างเองเราถึงจะรู้เรื่อง

 7. ชินณรงค์ แสนโคตร ม.3/2 เลขที่18

  1.อ่านมาก ฟังมาก และขีดเส้นใต้
  2.จดเฉพาะสาระสำคัญ
  3.ท่องและจดจำให้มากที่สุด
  4.ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจน
  5.นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 8. ด.ญสุนิสา สนองหงอก

  จากเรื่องฟังเเล้วทําให้เรารู้จักใช้สมองของตนเอง ดีกว่าที่เราจะใช้เครื่องคิดเลขเมื่อเราใช้สมองจะคิดทําอะไรสมองเราก็จะปลอดโปร่งเมื่อเรารู้จักนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์

 9. สุพรรณษา มะหะรัมย์

  ฟังแล้วทำให้เวลาที่เรียนไม่อยากใช้เครื่องคิดเลขเลยเพราะเครื่องคิดเลขไม่ได้ำทให้เราเก่งขึ้นมาเลยใช้สมองของเราคิดเอาเองดีก่าเพราะถ้าเราคิดเอาเองเราก็จะได้จดจำสิ่งที่เราได้คิดเอง ทำเองโดยที่เราไม่ต้องพึ่งเครื่องคิดเเลขเลย

 10. เด็กชาย คีรี ไชยโย

  ฟังเรื่องนี้แล้วไม่อยากใช้เครื่องคิดเลขเลย ครับ ใช้สมองของตัวเอง ดี กว่าครับ

  1.อ่านมาก ฟังมาก และขีดเส้นใต้
  2.จดเฉพาะสาระสำคัญ
  3.ท่องและจดจำให้มากที่สุด
  4.ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจน
  5.นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ขอบคุณที่นํามาให้พวกผมฟัง

 11. นิรมล ยืนยง ม.3/2 เลขที่4

  1 อ่านให้มากฟังให้มาก
  2 เลือกจำสาระสำคัญ
  3 ท่องให้คล่องปาก
  4 คิดให้แจ่มแจ้ง
  5 นำมาปฏิบัติ
  คือหลักการจำที่ดีค่ะ

 12. ด.ช ณัฐวัตร คงสวัสดิ์

  ทำให้รู้จักรคิดรู้จักรจำแล้วผมจะนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันครับ

 13. ด.ช.ภานุกร คะเลรัมย์

  1.อ่านมาก ฟังมาก
  2.จดเฉพาะสาระสำคัญ
  3.ท่องและจดจำให้มากที่สุด
  4.ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจน
  5.นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  การใช้เครื่องคิดนั้นไม่จำเป็นอย่าไปใช้ใช้สมองเราคิดดีกว่า

 14. ด.ช.อนุวัฒน์ จุติประโคน

  ทำให้ผมรู้จักคิดรู้จักจำเเล้วผมจะไปใช้ในชีวิตประจำวัน

 15. จตุรพิธ หาญบาง

  ดีคับเขาสอนให้เรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกและให้เราคิดว่าธรรมมะมีดีและมีบทเรียนที่ดีในวันข้างหน้า

 16. สุดารัตน์ สุวรรณภูมิ ม.3/2 เลขที่13

  การที่เราจะเรียนเก่งนั้นคือต้องยึดหลัก5ข้อคือ
  1. อ่านให้มากฟังให้มาก
  2.เลือกจำในสิ่งที่สำคัญ
  3.ท่องให้คล่องปาก
  4.คิดให้แจ่มแจ้ง
  5.นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  ถ้าเราทำได้ทุกข้อก็จะทำให้เราเรียนดีได้ค่ะ

 17. ด.ช.ธันวา มิดแสง

  เป็นหลักสูตรการเรียนเก่งที่ดีมากและสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันของทุกคนว่าการที่เราจะเรียนเก่งไม่จำเป็นต้องพึ่งตัวช่วยแค่เราตั้งใจเรียนรู้และจดจำแล้วนำกลับไปทบทวนก็สามารถเรียนเก่งได้

 18. รุ่งโรจน์ คะเลรัมย์

  การเรียนเป็นการจำที่ดี เราต้องควรจำ ด่วยตัวเองจะดีที่

  สุด รเามไม่ต้องใช้ตัวช่วย เพราะจะทำให้เราขี้เกียจ

  เราต้องจำให้พอดี แล้วค้อยจำาไม่ไปเลยๆ เพราะถ้าเรา

  จะจำให้หมดทีเดียว อาจจะทำให้เราสับสนใด

 19. ฐิตาพร สุขเสน ม.3/2 เลขที่3

  1.อ่านมาก ฟังมาก และขีดเส้นใต้ส่วนที่สำคัญ
  2.จดเฉพาะสาระสำคัญ
  3.ท่องและจดจำให้มากที่สุด
  4.ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจน
  5.นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  เราควรใช้สมอง ดีกว่าใช้เครื่องคิดเลข

 20. มธุชา

  ดิ ฉัน ได้ ฟัง แล้ว นี่ มัน ทาม ให้ ดิ ฉัน คิด ได้ ว่า ไม่ ต้อง ใช้ เครื่อง คิด เลข หรอก ใช้สมอง ตัว เอง ดี ที่ สุด เพราะ เรา จะ ได้ จำ ดี และ จะ เป็น คน ฉลาด และ มี คุณ ธรรม

 21. ยุภาวี จันทวี

  หนูได้ฟังนิทานคุณธรรม แล้ว ทำ ให้ หนู ได้ ทาม การ เปลี่ยน เเปลง ตัว เอง ที เดียว เลย ค่ะ เพราะ การ ใช้ สมอง ตัว เอง นี่ ทำ ให้ เรา ได้ จด จำ ได้ หลาย อย่าง และ จะ นำ ไป ใช้ ใน ชี วิต ประ จำ วัน และ เรา จะ เป็น คน เก่ง

 22. ธนันธร ศรีลาวงษ์ ม.3/2 เลขที่ 29

  ถ้าเราอยากเรียนเก่งเราต้องใช้ ความคิดของตนเอง ถึงผิดถูกยังไงเราก็ทำเอง
  สูตรเรียนเก่ง
  1 อ่านให้มากฟังให้มาก
  2 เลือกจำสาระสำคัญ
  3 ท่องให้คล่องปาก
  4 คิดให้แจ่มแจ้ง
  5 นำมาปฏิบัติ

 23. กาญจนาพร ชัยสนาม ม.3/2 เลขที่1

  1.อ่านมาก ฟังมาก และขีดเส้นใต้
  2.จดเฉพาะสาระสำคัญ
  3.ท่องและจดจำให้มากที่สุด
  4.ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจน
  5.นำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 24. สิทธิโชค สาสอน

  ผม ฟังเรื่องนี้แล้วไม่อยากใช้เครื่องคิดเลขเลย ครับ ใช้สมองของตัวเอง ดี กว่า เพราะเรา จะ ได้ จด จำ สิ่ง ที่ เรา ไม่รู้ ถ้า เรา ทำ ได้ เรา จะ เป้น คน เก่ง

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: