นิทานธรรม(ทำ) ตอน คบคนพาล


ให้นักเรียนชั้น ม.3/2 ฟังนิทานธรรม(ทำ) ตอน คบคนพาล แล้วสรุปความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการฟัง พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

About kruwaeo

E-learning computer บทเรียนออนไลน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

Posted on 07/06/2011, in เรื่องน่ารู้. Bookmark the permalink. 15 ความเห็น.

 1. ด.ช.ธรรมจักร สุโข

  การที่เราคบคนพาลคนเหล่านั้นก็จะพาเราไปหาผิด
  แต่ถ้าเราคบคนดีคนเหล่านั้นก็จะพาเราไปทำแต่ในสิ่งที่ดี

 2. ด.ญ.ฐิตาพร สุขเสน ม.3/2 เลขที่3

  คบคนพาลพาไปหาผิด คือ คบคนไม่ดีจะพาเราทำไม่ดี ทำชั่ว
  คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล คือ คบคนดีจะพาเราทำดี คิดดี
  ทำให้รู้ว่าการที่เราคบคนที่ไม่ดีเขาก็จะพาเราไปในทางที่ไม่ดี แต่ถ้าเราคบคนดีเขาก็จะพาเราไปในทางที่ดีดังนั้นก่อนที่เราจะคบเพื่อนเราจะต้องดูว่าเขาจะพาเราไปทำสิ่งที่มันไม่ควรทำหรือปล่าวถ้าเขาพาเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะไปคบเราควรไปคบคนที่เขาจะพาเราไปสู่ความสำเร็จดีกว่า

 3. ด.ช.อนุวัฒน์ จุติประโคน

  ทำให้ผมรู้ว่าคนพาลเป็นคนไม่ดีแล้วผมจะนำไปไช้ในชีวิตประจำวันโดยการไม่คบคนพาล

 4. คีรี ไชยโย

  คบคนพาลพาไปหาผิด คือ คบคนไม่ดีจะพาเราทำไม่ดี ทำชั่ว
  คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล คือ แต่ถ้าคบคนดีจะพาเราทำดี

 5. เมธี ชัยศรีบุรี

  นิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคบคนไม่ดีจะพาลไปหาผิดถ้าเราคบคนดีจะพาเราไปทางที่ดี

 6. ด.ช.ธนดล ทับอุดม ม.3/2 เลขที่30

  คบคนพาลพาไปหาผิด คือ คบคนไม่ดีจะพาเราทำไม่ดี ทำชั่ว
  คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล คือ คบคนดีจะพาเราทำดี คิดดี

 7. ด.ญสุนิสา สนองหงอก

  นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าเราคบคนที่ไม่ดีเขาจะพาเราไปทําชั่ว เเต่ถ้าเราคบคนดีเขาก็จะพาเราไปทําเเต่ความดีเพราะฉนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนดีเราก็จะต้องหมั่นสร้างบูญเอาไว้

 8. ณัฐวัตร คงสวัสดิ์

  ทำไห้ผมรู้ว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดี

 9. ด.ช.ชิณนรงค์ แสนโคตร ม.3/2 เลขที่18

  คบคนพาลจะพาเราทำชั่ว ทำไม่ดี คิดไม่ดี
  คบคนดี จะพาเราทำดี และพาเราคิดทำดีอยู่ตลอดเวลา

 10. สุพรรณษา มะหะรัมย์

  ทำให้รู้ว่าการที่เราคบคนที่ไม่ดีเขาก็จะพาเราไปในทางที่ไม่ดี แต่ถ้าเราคบคนดีเขาก็จะพาเราไปในทางที่ดีดังนั้นก่อนที่เราจะคบเพื่อนเราจะต้องดูว่าเขาจะพาเราไปทำสิ่งที่มันไม่ควรทำหรือปล่าวถ้าเขาพาเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะไปคบเราควรไปคบคนที่เขาจะพาเราไปสู่ความสำเร็จดีกว่า

 11. นิรมล ยืนยงม.3/2 เลขที่4

  การคบคนไม่ดีจะพาลไปหาผิดตลอดเวลาแต่ถ้าคบคนดีจะพาไปสุ่ผลสำเร็จลุร่วง

 12. ด.ญ.กาญจนาพร ชัยสนาม ม.3/2 เลขที่1

  คบคนพาลจะพาเราทำไม่ดีทำชั่ว แต่ถ้าคบคนดีจะพาเราทำดี

 13. วาสิทธิ์ฐี ทวันเวทย์

  นิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการที่เราคบคนดีมีผลในทางที่ดีและการคบคนไม่ดีจะพาเราไปทางที่ผิด

 14. สุดารัตน์ สุวรรณภูมิม.3/2 เลขที่13

  การที่เราคบคนพาลคนเหล่านั้นก็จะพาเราไปหาผิด
  แต่ถ้าเราคบคนดีคนเหล่านั้นก็จะพาเราไปทำแต่ในสิ่งที่ดี

 15. ยุภาวี จันทวี

  นิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการคบคนไม่ดีจะพาลไปหาผิดแต่ถ้าคบคนดีจะพาไปสุ่ผลสำเร็จลุร่วง

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: