นโยบายการใช้ Social Media กับการศึกษา


นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สทร. ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายในการส่งเสริมการใช้ Social Media เพื่อการศึกษา โดยมี นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ครูโรงเรียนนนทรีวิทยา ซึ่งเป็นครูต้นแบบในการนำ Social Media ไปใช้จัดการเรียนรู้ เป็นผู้สัมภาษณ์

Advertisements

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: