นิทานธรรม(ทำ) ตอน (3) ความสามัคคี


ให้นักเรียนชั้น ม.3/2 ฟังนิทานธรรม(ทำ) ตอนความสามัคคี แล้วสรุปความรู้ความเข้าใจที่ได้จากการฟัง พร้อมแสดงความคิดเห็นว่าจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร

Advertisements

12 Responses

 1. การสามัคคีทําให้ประสบผลสําเร็จในชีวิต

 2. ถ้าเราขาดความสามัคคีเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าเรามีความสามัคคีกันเราก็จะทำงานได้สำเร็จ

 3. ถ้าเราคิดที่จะทําอะไรเราต้องมีความสามัคคีจึงประความสำเร็จ

 4. หากเราถูกทุกคนสามัคคีกันไว้จะเกิดผลสำเร็จแก่ตัวเรา

 5. ถ้ามีความสามัคคีย่อมประสบผลสำเร็จ

 6. ถ้าเราคิดที่จะทําอะไรเราก็จะต้องสามัคคีกันจึงจะประสบความสําเร็จ

 7. การที่เราคิดจะทำอะไรหรือว่าทำเป็นกลุ่มกันหลายคนเราก็จะต้องมีความสามัคคี เพราะว่าถ้าเารสามัคคีกันก็จะทำให้งานของเาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 8. จะทำให้กิจกรรมทุกอย่างสำเร็จเร็วขึ้นถ้าเรารู้จักความสามัคคีทำอะไรย่อมประสบผลสำเร็จ

 9. ถ้ามีความสามัคคีทำอะไรย่อมประสบผลสำเร็จ

 10. การที่เราจะทำอะไรสักอย่าง แล้วทำหลายๆคน เราต้องรู้จักการสามัคคี เพราะความสามัคคีจะทำให้กิจกรรมทุกอย่างสำเร็จเร็วขึ้น

 11. ถ้ามีความสามัคคีทำให้เราเกิดสุข

 12. ถ้ามีความสามัคคีทำอะไรย่อมประสบผลสำเร็จ

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: