การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com


คำชี้แจง
1. บทเรียนนี้เป็นบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้างบล็อกด้วย wordpress.com
2. ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ก่อนศึกษาบทเรียน แบบทดสอบมี 30 ข้อ เพื่อทดสอบความรู้เดิม
3. ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนให้เข้าใจแล้วทำแบบทดสอบและกิจกรรมท้ายบท
4. เมื่อนักเรียนศึกษาบทเรียนและทำกิจกรรมครบทุกหน่อยแล้วให้ทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดผลการเรียนรู้

ทำแบบทดสอบก่อนเรียนคลิกที่นี่ค่ะ

ศึกษาบทเรียนคลิกที่นี่ค่ะ

Picture1

ทำแบบทดสอบหลังเรียนคลิกที่นี่ค่ะ

เรียนเสร็จแล้วแสดงความคิดเห็นที่นี่ค่ะ

บทคัดย่องานวิจัย

Advertisements

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: