การสร้าง E-Book


คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนคลิกชมวีดีโอแต่ละชุดแล้ว เปิดโปรแกรมฝึกปฏิบัติตาม
2.เมื่อเรียนจบแล้ว สร้าง E-book เรื่องที่นักเรียนสนใจคนละ 1 เรื่อง
3.แล้วโพสส่งครู เพื่อตรวจให้คะแนนค่ะ

การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม DesktopAuthor ดอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8

ตอนที่ 9

ตอนที่ 10

ตอนที่ 11

ตอนที่ 12

ตอนที่ 13

ตอนที่ 14

ตอนที่ 15

ตอนที่ 16

ตอนที่ 17

ตอนที่ 18

ตอนที่ 19

ตอนที่ 20

Advertisements
 1. ทำไมผมถึงเปิดดูไม่ได้อยากให้เด็กฝึกทำด้วยคนครับ ผมจะหา vdoนี้ได้จากที่ไหนครับ

 2. สุทธิดา รักษาขันธ์

  ครู แววคะ ชื่อตอนน่าจะสื่อว่า คลิป ตอนนี้ สอนอะไร เช่น ตอนที่ 19 น่าจะเปลี่ยนเป็น ตอน การสร้างแบบทดสอบ แบบ radio box อะไรแบบนี้ น่าจะสืื่อความหมายได้กีกว่า มั๊ยคะ..

 3. สุทธิดา รักษาขันธ์

  ดี ค่ะ.กำลังให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ….E_book ด้วยโปรแกรมนี้ เช่นกัน

 4. วุฒิพงษ์ แก้วมุกดา

  ด.ช.วุฒิงพงษ์ แก้วมุกดา
  เรื่อง บุรีรัมย์

 5. วสันต์ ธรรมดา

  ด.ช.วสันต์ ธรรมดา
  เรื่อง ราชสีห์กับหนู

 6. ด.ญ.ปุณญาพร

  ด.ญ.ปุณญาพร แสนทวีสุข เลขที่ 22 ชั้นม.3/1
  เรื่อง น้ำตกในประเทศไทย

 7. วุฒิพงษ์

  1.ด.ช.วุฒิพงษ์ แก้วมุกดา เลขที่ 20
  2.ด.ช.ชาญณรงค์ ชำรัมย์ เลขที่ 19
  3.ด.ช.ธีรเมธ เขตชุมแสง เลขที่ 10
  ชั้น ม.3/1

 8. วสันต์

  1.ด.ช.วสันต์ ธรรมดา เลขที่ 12
  2.ด.ช.สุเนตร คะเรรัมย์ เลขที่13
  3.ด.ช. ภานุวัฒน์ คะเลรัมย์ เลขที่ 2
  ชั้น ม.3/1

 9. 1. ด.ช. วศิน ประจักษ์ เลขที่ 3
  2. ด.ช. วีรวุฒิ ดีรัมย์ เลขที่ 1
  3 ด.ช. มงคล ริ้วลายเงิน เลขที่ 11

  ชั้นม 3/1

  เรื่อง ประวัติพระพุทธเจ้า

 10. 1. ด.ช. วศิน ประจักษ์ เลขที่ 3
  2. ด.ช. วีรวุฒิ ดีรัมย์ เลขที่ 1
  3 ด.ช. มงคล ริ้วลายเงิน เลขที่ 11

  ชั้นม 3/1

 11. ขวัญฤดี

  เรื่อง ต้นไม้มงคล

  1. ด.ญ.อรทัย ปานทอง เลขที่ 9
  2. ด.ญ.ชไมพร อินรอด เลขที่ 14
  3. ด.ญ.ขวัญฤดี รินทะนา เลขที่ 17

  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 12. ศิริพร

  1.รุ่งทิวา ศรีนินสิทธิ์ เลขที่ 22
  2.ศิริพร กาลวิไล เลขที่ 16
  3.วันเพ็ญ แรงทอง เลขที่ 12
  เรื่อง กระต่าย กับ เต่า

 13. ด.ญ.ดวงกมล

  1 ด.ญ.ดวงกมล แสงนพคุณ เลขที่23 ชั้นม.3/1
  2 ด.ญ.สุดารัตน์ ชัยสนาม เลขที่8 ชั้นม.3/1
  3 ด.ญ.แคทรียา ชัยสนาม เลขที่6 ชั้นม.3/1
  เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์

 14. ภานุมาศ

  สมาชิกในกลุ่ม
  1.ด.ช.สยามรัฐ แสวงเงิน เลขที่ 4
  2.ด.ญ.ศิราณี กาลวิไล เลขที่ 15
  3.ด.ญ.ภานุมาศ ขุนทวี เลขที่ 21

 15. นฤเบศน์ ถวิลรัมย์

  1.สุทธิรักษ์ สมหมาย
  2.ปิยะพัฒน์ ขิวารัมย์
  3.นฤเบศน์ ถวิลรัมย์
  4.วุฒินันท์ โขงรัมย์

 16. วุฒิชัย3/2

  1.ด.ช.วุฒิชัย ไชยมาพิง ชั้น ม3/2 เลขที่ 26
  2.ด.ช.เดชาพล มานรัมย์ ชั้น ม3/2 เลขที่ 2
  3.ด.ช.สุรัช จิตรหาญ ชั้น ม3/2 เลขที่ 25
  เรื่องที่จะทำ อาหารไทย

 17. ไกรวิทย์

  1.ไกรวิทย์ เชื้อปรุ ม.3/2 เลขที่1
  2.ศุภลักษณ์ หนองแฝก ม.3/2 เลขที่ 16
  3.บุณยานูช ดอกพุฒซ้อน ม.3/2 เลขที่ 17
  เรือง สถานที่ท่องเที่ยวในภาคอีสาน

 18. สุขเกษม แช่มรัมย์

  1.สุขเกษม แช่มรัมย์ ชั้นม 3/2 เลขที่110
  2.สุรศักดิ์ บุราณสุข ชั้น 3/2 เลขที่11
  3.ชัยณรงค์ เกตุตา ชั้น ม3/2 เลขที่24
  เรื่อง ภาวะโลกร้อน

 19. ไกรวิทย์

  1. ไกรวิทย์ เชื้อปรุ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 1
  2.ศุภลักษณ์ หนองแฝก ชั้น ม3/2 เลขที่ 16
  3.บุณยานุช ดอกพุฒซ้อน ชั้น ม.3/2 เลขที่ 17

 20. กรรณิกา3/2

  1.วิภารัตน์ เรืองไพศาล ชั้นม.3/2เลขที่5
  2.กรรณิกา เกาะรัมย์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 4
  3.สุริยา ตราชู ชั้นม.3/2 เลขที่ 12

  เรื่องที่จะทำ
  ทะเลในประเทศไทย

 21. ด.ญ. แพรวา จุฬามณี

  ด.ญ. พัชรี พรมชนะ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 23
  ด.ญ. แพรวา จุฬามณี ชั้นม.3/2 เลขที่ 14
  ด.ญ. ชาลินี คะริบรัมย์ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 13
  เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยว

 22. กรรณิกา3/2

  1.วิภารัตน์ เรืองไพศาล ชั้นม.3/2เลขที่5
  2.กรรณิกา เกาะรัมย์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 4
  3.สุริยา ตราชู ชั้นม.3/2 เลขที่ 12

 23. สุวนันท์

  1.สุวนันท์ คุดรัมย์
  2.มารุจ มานรัมย์
  3.อรอุมา คะรุรัมย์
  เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี

 24. สุธาสินี

  1.สุธาสินี อุตมะ ชั้นม.3/2 เลขที่ 19
  2.สุกัญญา คะเลรัมย์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 18
  3.สุธิดี กรุมรัมย์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 6
  เรื่อง สวนสัตว์น่าท่องเที่ยว

 25. สุวนันท์

  อยากสร้างเป็นจังเลย
  น่าสนุกดี!!!!

 26. ด.ช มารุจ มานรัมย์

  มีสาระดีครับ น่าสนใจ

 27. ชอบครับ ทำได้ดีมากเลยครับ

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: