การสร้าง E-Book


คำชี้แจง
1.ให้นักเรียนคลิกชมวีดีโอแต่ละชุดแล้ว เปิดโปรแกรมฝึกปฏิบัติตาม
2.เมื่อเรียนจบแล้ว สร้าง E-book เรื่องที่นักเรียนสนใจคนละ 1 เรื่อง
3.แล้วโพสส่งครู เพื่อตรวจให้คะแนนค่ะ

การสร้าง E-Book ด้วยโปรแกรม DesktopAuthor ดอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 5

ตอนที่ 6

ตอนที่ 7

ตอนที่ 8

ตอนที่ 9

ตอนที่ 10

ตอนที่ 11

ตอนที่ 12

ตอนที่ 13

ตอนที่ 14

ตอนที่ 15

ตอนที่ 16

ตอนที่ 17

ตอนที่ 18

ตอนที่ 19

ตอนที่ 20

27 คิดบน “การสร้าง E-Book

 1. ครู แววคะ ชื่อตอนน่าจะสื่อว่า คลิป ตอนนี้ สอนอะไร เช่น ตอนที่ 19 น่าจะเปลี่ยนเป็น ตอน การสร้างแบบทดสอบ แบบ radio box อะไรแบบนี้ น่าจะสืื่อความหมายได้กีกว่า มั๊ยคะ..

 2. ดี ค่ะ.กำลังให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ….E_book ด้วยโปรแกรมนี้ เช่นกัน

 3. ด.ญ.ปุณญาพร แสนทวีสุข เลขที่ 22 ชั้นม.3/1
  เรื่อง น้ำตกในประเทศไทย

 4. 1.ด.ช.วุฒิพงษ์ แก้วมุกดา เลขที่ 20
  2.ด.ช.ชาญณรงค์ ชำรัมย์ เลขที่ 19
  3.ด.ช.ธีรเมธ เขตชุมแสง เลขที่ 10
  ชั้น ม.3/1

 5. 1.ด.ช.วสันต์ ธรรมดา เลขที่ 12
  2.ด.ช.สุเนตร คะเรรัมย์ เลขที่13
  3.ด.ช. ภานุวัฒน์ คะเลรัมย์ เลขที่ 2
  ชั้น ม.3/1

 6. 1. ด.ช. วศิน ประจักษ์ เลขที่ 3
  2. ด.ช. วีรวุฒิ ดีรัมย์ เลขที่ 1
  3 ด.ช. มงคล ริ้วลายเงิน เลขที่ 11

  ชั้นม 3/1

  เรื่อง ประวัติพระพุทธเจ้า

 7. 1. ด.ช. วศิน ประจักษ์ เลขที่ 3
  2. ด.ช. วีรวุฒิ ดีรัมย์ เลขที่ 1
  3 ด.ช. มงคล ริ้วลายเงิน เลขที่ 11

  ชั้นม 3/1

 8. เรื่อง ต้นไม้มงคล

  1. ด.ญ.อรทัย ปานทอง เลขที่ 9
  2. ด.ญ.ชไมพร อินรอด เลขที่ 14
  3. ด.ญ.ขวัญฤดี รินทะนา เลขที่ 17

  ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

 9. 1.รุ่งทิวา ศรีนินสิทธิ์ เลขที่ 22
  2.ศิริพร กาลวิไล เลขที่ 16
  3.วันเพ็ญ แรงทอง เลขที่ 12
  เรื่อง กระต่าย กับ เต่า

 10. 1 ด.ญ.ดวงกมล แสงนพคุณ เลขที่23 ชั้นม.3/1
  2 ด.ญ.สุดารัตน์ ชัยสนาม เลขที่8 ชั้นม.3/1
  3 ด.ญ.แคทรียา ชัยสนาม เลขที่6 ชั้นม.3/1
  เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์

 11. สมาชิกในกลุ่ม
  1.ด.ช.สยามรัฐ แสวงเงิน เลขที่ 4
  2.ด.ญ.ศิราณี กาลวิไล เลขที่ 15
  3.ด.ญ.ภานุมาศ ขุนทวี เลขที่ 21

 12. 1.สุทธิรักษ์ สมหมาย
  2.ปิยะพัฒน์ ขิวารัมย์
  3.นฤเบศน์ ถวิลรัมย์
  4.วุฒินันท์ โขงรัมย์

 13. 1.ด.ช.วุฒิชัย ไชยมาพิง ชั้น ม3/2 เลขที่ 26
  2.ด.ช.เดชาพล มานรัมย์ ชั้น ม3/2 เลขที่ 2
  3.ด.ช.สุรัช จิตรหาญ ชั้น ม3/2 เลขที่ 25
  เรื่องที่จะทำ อาหารไทย

 14. 1.ไกรวิทย์ เชื้อปรุ ม.3/2 เลขที่1
  2.ศุภลักษณ์ หนองแฝก ม.3/2 เลขที่ 16
  3.บุณยานูช ดอกพุฒซ้อน ม.3/2 เลขที่ 17
  เรือง สถานที่ท่องเที่ยวในภาคอีสาน

 15. 1.สุขเกษม แช่มรัมย์ ชั้นม 3/2 เลขที่110
  2.สุรศักดิ์ บุราณสุข ชั้น 3/2 เลขที่11
  3.ชัยณรงค์ เกตุตา ชั้น ม3/2 เลขที่24
  เรื่อง ภาวะโลกร้อน

 16. 1. ไกรวิทย์ เชื้อปรุ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 1
  2.ศุภลักษณ์ หนองแฝก ชั้น ม3/2 เลขที่ 16
  3.บุณยานุช ดอกพุฒซ้อน ชั้น ม.3/2 เลขที่ 17

 17. 1.วิภารัตน์ เรืองไพศาล ชั้นม.3/2เลขที่5
  2.กรรณิกา เกาะรัมย์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 4
  3.สุริยา ตราชู ชั้นม.3/2 เลขที่ 12

  เรื่องที่จะทำ
  ทะเลในประเทศไทย

 18. ด.ญ. พัชรี พรมชนะ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 23
  ด.ญ. แพรวา จุฬามณี ชั้นม.3/2 เลขที่ 14
  ด.ญ. ชาลินี คะริบรัมย์ ชั้น ม.3/2 เลขที่ 13
  เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยว

 19. 1.วิภารัตน์ เรืองไพศาล ชั้นม.3/2เลขที่5
  2.กรรณิกา เกาะรัมย์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 4
  3.สุริยา ตราชู ชั้นม.3/2 เลขที่ 12

 20. 1.สุวนันท์ คุดรัมย์
  2.มารุจ มานรัมย์
  3.อรอุมา คะรุรัมย์
  เรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี

 21. 1.สุธาสินี อุตมะ ชั้นม.3/2 เลขที่ 19
  2.สุกัญญา คะเลรัมย์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 18
  3.สุธิดี กรุมรัมย์ ชั้นม.3/2 เลขที่ 6
  เรื่อง สวนสัตว์น่าท่องเที่ยว

ใส่ความเห็นที่นี่ค่ะ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s